Er du parat til den ny markedsføringslov?

Den ny markedsføringslov træder i kraft den 1. juli 2017 - her er de væsentligste ændringer.


Den 1. juli 2017 træder Folketingets ny markedsføringslov i kraft. Loven
er en slags eftersyn af de gamle regler fra 2005 og fungerer som en opdatering ift. online markedsføring, der skal sikre bedre rammer for forbrugerne og forbedre konkurrencevilkår for virksomheder. Loven er desuden i overensstemmelse med EU-forordningen, som vi tidligere har skrevet om.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger: “Den nye lov er gjort mere overskuelig, og den understøtter gode og ensartede forbrugerforhold set i lyset af den teknologiske udvikling. Med den nye lov sikrer vi også, at virksomhederne bliver lettet for unødvendige byrder, og at Danmark er helt på linje med EU-reguleringen.”

De væsentligste ændringer er: 

Skjult reklame

Dvs. for bloggers eller andre influencers, f.eks. på Facebook eller Youtube.
Før den nye lov var generel omtale af varer ikke reklame, hvis disse var en gave eller ellers blev stillet til rådighed uden aftale om promovering af varen, dvs. indirekte omtale. Det skal nu fremgå tydeligere, hvad der er og hvad der ikke er reklame i denne sammenhæng. Enhver omtale, indirekte såvel som direkte, skal nu markeres som “sponsoreret” eller lignende.

Spam

Der var tale om større ændringer til denne regel, men disse blev nedstemt. Det er stadig forbudt at udsende mails uden udtrykkeligt samtykke, dog er der nu øget mulighed for at udsende mails omkring relaterede produkter eller services, hvis brugeren allerede har tilmeldt sig.

Disse regler bliver desuden påvirket af den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Læs mere om persondataforordningen.

Organiseret rabat

Før den nye lov skulle skiltning af organiseret rabat fremgå tydeligt - hvilke grupper, der modtager rabat, samt størrelsen heraf. Denne regel er nu ophævet, da det er i strid med handelspraksisdirektivet.

Garanti

Det er ikke længere et krav, at garantier skal være på dansk, medmindre at markedsføring af produktet, der er under garanti, også er foregået på dansk.

Der er desuden flere ændringer og præciseringer omkring god markedsføringsskik (brug af frygt, diskrimination, trusler, etc.) i reklamer, samt vildledende eller aggressive handlinger og udtalelser i markedsføring.

Den ny lov siges at skulle lette byrderne for de erhvervsdrivende med omkring 10 mio. kr. om året.

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om den ny lov, samt hvad den kommende EU-forordning vil betyde for dit firma.