Kend dine kunder og sælg mere - Persona i UX

Uanset om du har en webshop, en e-handelsløsning eller et almindeligt website, så er du formentlig interesseret i højest mulige konverteringer på din side. En forudsætning for at kunne sælge dine produkter eller ydelser er, at vide hvem du sælger det til.

Derfor er det guld værd at undersøge dine brugere nærmere og opbygge personaer, så du rammer din målgrupper bedst muligt.

Persona.jpg

Hvorfor arbejde med personas?

Kort sagt, så er det lettere at målrette din kommunikation, hvis du taler til et menneske, end hvis du forsøger at kommunikere til et ansigtsløst segment. Når du bygger personas handler det om at skabe fiktive personer, som er repræsentative for forskellige segmenter i din målgruppe.

Gode personaer sætter dig i stand til at lave målrettet og effektiv kommunikation, der tager højde for menneskelige aspekter, såsom følelser, motivationer, holdninger og formål, fremfor traditionel målgruppedemografi såsom alder, indtægt, køn og adresse.

Vi har tidligere skrevet om, hvordan du kan optimere dit website ved at bruge spørgeskemaer, og vi har også lavet en artikel om tracking af dine brugeres adfærd på dit website eller webshop.

Begge ting er meget vigtige og kan hjælpe dig til at øge konverteringen på dit website. Men selvom begge processer er gode og vigtige, er det ikke sikkert, man har forudsætningerne for at kunne bruge spørgeskemaer og forhøre sin målgruppe direkte.

Har man ikke muligheden for det, dækker de ikke et helt essentielt behov, nemlig kortlægningen af de personas, som dit website henvender sig til.

Jo bedre indblik, du har, i hvem dine kunder er, jo større er chancen også for at sælge noget til dem. Du kan f.eks. opnå bedre italesættelse af dine CTA'er eller simplificere tilgangen til de informationer eller data, de søger, og dermed bedre opfylde deres krav til dit website. Det kan have stor betydning for din bounce rate.

Få overblik over målgruppen.jpg

Derfor arbejder vi med personas i UX

 

 • Personas kan bruges til at validere eller modbevise design beslutninger
 • Personas tillader os at vurdere og prioritere nye funktioner
 • Personas er en inspiration i dannelsen af idéer og koncepter
 • Personas er et centralt element i konstruktive diskussioner

Hvad er en persona?

En persona er et eksempel på en person, som vil besøge dit website med henblik på at købe et produkt eller en ydelse fra dig. Det ville ikke være forkert at kalde personen en stereotype på brugeren af dit website. Det er denne stereotype, der danner grundlag for UX, design og markedsføring, og metoden bliver også brugt i indretningen af fysiske butikker, helt hen til udarbejdelsen af konkret salgsmateriale for et givent produkt.

Virkeligheden består ikke af en enkelt stereotype, og et website kan sagtens have flere stereotyper eller personas - med et "normalt" website, er det svært at ramme dem alle helt perfekt. Enten skal man gå på kompromis og forsøge at ramme alle (og dermed muligvis ingen), eller blot fokusere på at kommunikere målrettet til den ene persona, der er mest tilbøjelig til at komme forbi websitet.

Men med de nye Digital Experience Platforms, har du mulighed for at ramme dem alle, på samme tid.

Hvordan laver jeg en persona til mit website?

Der findes rigtig mange værktøjer til udarbejdelse af personas, hvoraf de fleste bruger mange af de samme parametre til at definere subjektet. Det er godt, da der så synes enighed om, hvilke parametre skal defineres for at skabe en persona.

Værktøjerne varierer dog en smule ift. mediet, som personas skal bruges til – altså er det trykte medier, web, face-to-face. Vi vil naturligvis tage udgangspunkt i det persona værktøj som fungerer bedst til webmediet. Et godt og fleksibelt værktøj er https://app.xtensio.com/

Her kan du visualisere dine personas, hvilket gør det lettere at forstå, hvem de er og sikrer, at de bliver brugt.

Inden du går i gang med at bygge dine personas, er der dog nogle ting, som du skal have på plads.

Opdel din målgruppe

Begynd med en brainstorm, hvor medarbejdere fra flere afdelinger kommer på banen med deres bud på, hvordan virksomhedens målgruppe ser ud.

Hvilken type mennesker er vigtigst for virksomheden at få fat på, og hvilke fællestræk har de?

På denne måde skulle du gerne kunne få en idé om, hvilke typer personas, der skal udvikles for at afdække målgruppen. Du kan eventuelt arbejde med primære og sekundære personas.

Tag blandt andet højde for:

 • Motivation
 • Formål i livet
 • Personlige træk
 • Hvad der driver dem
 • Fysiske træk og evt. udfordringer
 • ... og andre vigtige parametre, der vil gøre forståelsen bedre.

Persona typer:

Det målrettede perspektiv: Beskriver én person af gangen. Man kan evt dele op i primære og sekundære personas. Det kan være svært at gøre alle 100% tilfredse, hvorfor det kan give mening at prioritere, hvem man først vil fokusere på, og hvem der er sekundær.

Det rollebaserede perspektiv: Bruger arketyper kan bruges til at beskrive, kommunikere og begrunde den vigtigste viden om brugerne og dermed understøtte designprocessen. F.eks. fotocentriske typer, datadrevne typer, arketyper, som kun besøger øverste niveau på en hjemmeside.

Hvad er en god persona?

En god persona er defineret ved sine personlige, praktiske, og virksomhedensorienterede mål, forholdet til virksomheden, samt følelserne personaen oplever under brug af websitet.

Det er dog vigtigt ikke at opbygge overdrevne stereotyper, idealbilleder eller beskrivelser af virkelige personer fra din målgruppe. Dine personas skal være fiktive, men realistiske.

For at en persona kan fremkalde empati, skal den være udformet på en sådan måde, at læseren kan forestille sig en virkelig person, forstå denne persons behov og ønsker, og forudsige personens fremtidige handlinger.

Beskriv personaen

Indhold som bør tages med i udarbejdelsen af persona:

 1. Krop og ansigt: Et foto eller en beskrivelse af, hvordan personen ser ud, skaber en fornemmelse for, hvordan personen er som menneske. Kropsholdning og tøj fortæller f.eks. meget om en person.
 2. Personlige data: navn, alder, uddannelse, bopæl, familieforhold, arbejdsforhold, etc.
 3. Baggrund: Den sociale baggrund, uddannelse og opdragelse påvirker vores evner, holdninger og forståelse af verden.
 4. Følelser og holdninger til teknologien og hvilket domæne den er designet til.
 5. Personlige egenskaber: Det er vigtigt at undgå stereotyper og lave beskrivelser som websitets udviklere kan relatere sig til. Derfor er det vigtigt at se efter information der bevæger sig i den samme retning.
 6. Brugerens IT færdighedsområder, aktiviteter, håb og bekymringer
 7. Personlige og faglige mål
 8. Behov: Hvilket behov har personaen i forhold til hjemmesiden?
 9. Motivation: Hvad motiverer personaen i forhold til det, hjemmesiden tilbyder?
 10. Udfordringer: Hvilke udfordringer står personaen overfor, og hvad kan du hjælpe ham/hende med?
 11. Workflow, sammenhænge og holdninger
 12. Rolle processen: Er din persona beslutningstageren, influenten eller noget helt tredje?
 13. Hvor stor en andel af målgruppen den enkelte persona optager, herunder hvor meget indflydelse personaen har
 14. En beskrivelse af en typisk arbejdsdag / arbejdsuge.
Extensio tool er godt til at bygge visuelle personas.png

Facts om en god persona

 • Afspejler mønstre observeret i dataindsamling
 • Fokuserer på den aktuelle tilstand, ikke fremtiden
 • Er realistiske, ikke idealiserede
 • Beskriver udfordrende (men ikke umulige) design mål
 • Beskriver oftest forekommende opgaver og de helt almindelige gøremål
 • Lister motivationsfaktorer for at benytte websitet i dagligdagen
 • Hjælper med forståelsen af målgruppen, gerne visuelt

Når du har udarbejdet det antal personas, som du vurderer er nok for at kunne repræsentere brugerne på dit website, kan du med udgangspunkt i de beskrevne personas udarbejde et gennemtænkt wireframe og design, der passer til målgruppen, og være bedre til at hjælpe dem med at finde det, de søger efter. 

Det kan f.eks. være, at navigationen skal være enklere på din hjemmeside end først antaget. Det kan også være, du skal gøre din hjemmeside mere billedorienteret.

Du har med andre ord taget højde for, hvilke elementer der bør være på din hjemmeside eller webshop, og hvilke parametre som motiverer dine brugere. Derved vil du opnå en bedre brugeroplevelse for dine brugere og derved også en højere konverteringsrate på din shop eller dit site.

Efterfølgende kan du tage dine personas og bruge dem som grundlag for din markedsføring, og på den måde kommunikere i øjenhøjde med dine primære målgrupper. Dermed kommer din webløsning og markedsføring til at spille sammen, og det vil give dig en fordel hele vejen rundt. 

Få hjælp til at sælge mere

Har du brug for hjælp til at sælge mere på nettet og f.eks. udarbejde personas til dit webprojekt, så er du velkommen til at kontakte mig.

Jeg har over 891 websucceser i rygsækken og kan hjælpe dig med at blive den næste.

Kontakt mig

Ronni K. Gothard Christiansen

Udviklingschef

+(45) 23 88 87 70

ronni@redweb.dk