phone icon

Kend dine kunder og sælg mere - Persona i UX

Uanset om du har en webshop eller et almindeligt website, så er du formentlig interesseret i den højest mulige konvertering på siden. En forudsætning for at kunne sælge dine produkter eller ydelser er, at vide hvem du sælger det til. Derfor kan en undersøgelse af dine brugere være guld værd, så du rammer målgruppen bedst muligt.

Hvorfor arbejde med personas?


Kort sagt er det lettere at målrette kommunikation, hvis man taler til et menneske, end hvis man forsøger at kommunikere til et ansigtsløst segment. Personas handler om at skabe fiktive personer, som er repræsentative for din målgruppe, og som sætter dig i stand til at lave målrettet og effektiv kommunikation.


Vi har tidligere skrevet om, hvordan du kan optimere dit website ved at bruge spørgeskemaer og også lavet en artikel om tracking af dine brugeres adfærd på dit website eller webshop. Begge ting er meget vigtige og kan hjælpe dig til at øge konverteringen på dit website. Selvom begge processer er gode og vigtige er det ikke sikkert, man har forudsætningerne for at kunne bruge spørgeskemaer og forhøre sin målgruppe direkte. Har man ikke muligheden for det, dækker de ikke et helt essentielt behov, nemlig kortlægningen af de personas som dit website henvender sig til.

Jo bedre indblik du har i hvem dine kunder er, jo større er chancen også for at sælge noget til dem. Du kan f.eks. opnå bedre italesættelse af dine CTA’er eller simplificere tilgangen til de data de søger og dermed indirekte opfylde deres krav til dit website. Når man opstiller personas kigger man nemlig ikke kun på hvad de f.eks. har nemt ved, men også hvad de f.eks. har svært ved på et website. Opstillingen af personas vil derfor også ofte være det første som man arbejder med, når der skal laves et nyt webdesign.

Det er med andre ord definitionen af personas som afspejler, hvordan dit website skal struktureres og hvilke ”knapper” som skal anvendes på websitet. Derfor har udarbejdelsen af personas også stor betydning for, hvor meget succes du får med dit website.

Facts om at arbejde med personas

 • Personas kan bruges til at validere eller modbevise design beslutninger.
 • Personas tillader os at vurdere og prioritere nye funktioner
 • Personas er en inspiration i dannelsen af ideer og koncepter
 • Personas er et centralt element i konstruktive diskussioner

Hvad er en persona?

En persona er et eksempel på en person som vil besøge dit website med henblik på at købe et produkt eller en ydelse fra dig. Det ville ikke være forkert at kalde personen en stereotyp på brugeren af dit website. Det er ikke kun i web UX/UI man arbejder med personas. Metoden bliver også brugt i indretningen af fysiske butikker, helt hen til udarbejdelsen af konkret salgsmateriale for et givent produkt.

Hvordan laver jeg en persona til mit website?


Der findes rigtig mange værktøjer til udarbejdelse af personas, hvoraf de fleste bruger mange af de samme parametre til at definere en persona. Det er godt, da der så synes enighed om hvilke parametre skal defineres for at skabe en persona. Værktøjerne varierer dog en smule ift. mediet som personas skal bruges til – altså er det trykte medier, web, face-to-face.
Vi vil naturligvis tage udgangspunkt i det persona værktøj som fungerer bedst til webmediet. Et godt og fleksibelt værktøj er https://app.xtensio.com/
Inden du går i gang er der dog nogle ting som du skal have på plads inden du går i gang med arbejde med personas.

persona

 

Opdel din målgruppe

Begynd med en brainstorm, hvor medarbejdere fra flere afdelinger kommer på banen med deres bud på, hvordan virksomhedens målgruppe ser ud. Hvilken type mennesker er vigtigst for virksomheden at få fat på og hvilke fællestræk har de?
På denne måde skulle du gerne kunne få en ide om, hvor mange personas der skal udvikles for at afdække målgruppen. Du kan eventuelt arbejde med primære og sekundære personas.

Tag blandt andet højde for:

 • Kommende nye medarbejdere
 • Eksterne partnere
 • Ordblindhed
 • Anden etnisk herkomst
 • Farveblind
 • Ældre med begrænsede it færdigheder

Persona typer:

Det målrettede perspektiv: Beskriver én person af gangen. Man kan evt dele op i primære og sekundære personaer. Det kan være svært at gøre alle 100% tilfredse, hvorfor det kan give mening at prioritere hvem man først vil fokusere på og hvem der er sekundær.

Det rollebaserede perspektiv: Bruger arketyper, som kan kommunikere den vigtigste viden om brugerne og dermed understøtte designprocessen. F.eks. fotocentriske typer, datadrevne typer, arketyper som kun besøger øverste niveau på en hjemmeside.

Hvad er en god persona?

En god persona er defineret ved sine personlige, praktiske, og virksomhedensorienterede mål, forholdet til virksomheden, samt følelserne personaen oplever under brug af websitet.

Det er dog vigtigt ikke at opbygge overdrevne stereotyper, idealbilleder eller beskrivelser af reelle personer fra din målgruppe. Dine personas skal være fiktive, men realistiske.
For at persona kan fremkalde empati, skal den være udformet på en sådan måde, at læseren kan forestille sig en virkelig person, forstå denne persons behov og ønsker, og forudsige personens fremtidige handlinger.

 questionaire 2

Facts om en god persona

 • Afspejler mønstre observeret i dataindsamling
 • Fokuserer på den aktuelle tilstand, ikke fremtiden
 • Er realistiske, ikke idealiserede
 • Beskriver udfordrende (men ikke umulige) design mål
 • Beskriver oftest forekommende opgaver og de helt almindelige gøremål
 • Lister motivationsfaktorer for at benytte websitet i dagligdagen

Indhold i personaen

Indhold som bør tages med i udarbejdelsen af persona:

 1. Krop og ansigt: Et foto eller en beskrivelse af, hvordan personen ser ud, skaber en følelse af hvordan personen er som menneske. Kropsholdning og tøj fortæller meget om en person.
 2. Personlige data: navn, alder, uddannelse, bopæl, familieforhold, arbejdsforhold etc.
 3. Baggrund: Den sociale baggrund, uddannelse og opdragelse påvirker vores evner, holdninger og forståelse af verden.
 4. Følelser og holdninger: Følelser og holdninger til teknologien og hvilket domæne den er designet til.
 5. Personlige egenskaber: Det er vigtigt at undgå stereotyper og lave beskrivelser som websitets udviklere kan relatere sig til. Derfor er det vigtigt at se efter information der bevæger sig i den samme retning.
 6. Brugerens computer færdighedsområder, aktiviteter, håb og frygt
 7. Personlige og faglige mål
 8. Behov: Hvilket behov har personaen i forhold til hjemmesiden?
 9. Motivation: Hvad motiverer personaen i forhold det hjemmesiden tilbyder?
 10. Udfordringer: Hvilke udfordringer står personaen overfor og hvad kan du hjælpe ham/hende med?
 11. Workflow, sammenhænge og holdninger
 12. Rolle processen: Er din persona beslutningstageren, influenten eller noget helt tredje?
 13. Hvor stor en andel af målgruppen den enkelte persona optager herunder hvor meget indflydelse personaen har
 14. En beskrivelse af en typisk arbejdsdag / arbejdsuge.

Når du har udarbejdet det antal personas, som du vurderer er nok, for at kunne repræsentere brugerne på dit website, kan du med udgangspunkt i de beskrevne data udarbejde et gennemtænkt design overfor målgruppen. Det kan f.eks. være at navigationen skal være nemmere på din hjemmeside end først antaget. Det kan også være du skal gøre din hjemmeside mere billedorienteret end først antaget.
Du har med andre ord taget højde for hvilke elementer, der bør være på din hjemmeside eller webshop og hvilke parametre som motiverer dine brugere. Derved vil du opnå en bedre brugeroplevelse for dine brugere og derved også en højere konvertering på din shop eller dit site.


Har du brug for hjælp til at udarbejde personas til dit webprojekt så er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Skal du i gang med at lave en ny hjemmeside så kan vi også hjælpe dig med at komme godt fra start med det projekt.

persona.png