phone icon

Vidensdelings platform til intelligente transport systemer i Europa bliver bygget i Joomla.

Britta og Ronni fra redWEB er rejst til Bruxelles for at deltage i dagens workshop, hvor førende eksperter inden for ITS i Europa, samarbejder om udviklingen af en ny vidensdelings platform til ITS brancen.

 

redWEB er blandt de 10 consortium partnere på EU projektet “ITS Observatory”.

Projektet går ud på at synligøre ITS (Intelligent Transporation Systems) projekter i hele Europa. Skabe en platform, hvor alle der berører branchen kan søge informationer, dele erfaringer og skabe et overblik over projekter, hvem er hvem og generel viden indenfor branchen.

redWEB er gået ind i projektet med fokus på at bygge en platform for mennesker. Alle som arbejder inden for ITS branchen - hvad end man er ph.d. uddannet, ansat som produktudvikler af signalsystemer, underviser på universitetet, er journalist eller sidder på kommunens planlægningskontor; så vil man være i stand til at bidrage med data.

its website

 

Projektet

Projektet adskiller sig fra de typiske EU projekter i og med at systemet udvikles agilt uden et fuldt fastsat database skema. redWEB har gennem det sidste år udviklet en content management platform kaldet Aesir, et intelligent CCK system om man vil, som tillader løbende ændring af indholdstyper, felter og giver en dynamisk løsning som løbende kan udvikle sig.

Projektet her er fastlagt til en 2 årig periode med slut April 2017. Alpha versionen er nu klar og danner grundlaget for dagens workshop, hvor formålet er at forventningsafstemme og indsamle feedback fra deltagerne med fokus på søgning af indhold.

De næste faser af projektet vil indebære udvikling af et struktureret indholds oprettelses flow, samt et komponent til dynamisk oprettelse af guides (on screen guide), samt et rapporterings/rating system som anvendes til kvalitetskontrol af indhold.

 

Hvorfor ITS?

ITS er vitalt, når der planlægges forbedringer af vejsikkerheden i EU og trafikflowet. Og når der skal tænkes i de mest miljørigtige løsninger og andre problemstillinger, som følger i kølvandet på den øgede trafik i EU. Det er vigtigt at vi deler erfaringer på tværs af EU, så vi får et effektivt og sikkert trafiknet.

Det skal gøres nemmere, simpler og mere effektivt. Derfor er vi en del af projektet, hvor vi er med til at udvikle den webbaserede løsning i Joomla, hvor alle indenfor ITS-branchen kan dele og søge erfaringer og viden.

Der vil løbende komme Twitter opdateringer fra ITS Observatory, som du kan følge her.

Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet, så er vi selvfølgelig også klar til en snak omkring konceptet, softwaren, mv.

ITS.jpg